85:21-22 Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.
Korunmuş bir ana levhadadır.

ManifestoMANİFESTO


Bu web sitesi, hiçbir kuruluşa veya tarikata bağlı değildir. İndirilen dinde değil, uydurulan dinde bulunan; hadis, sünnet, mezhep, gelenek gibi öğretiler GERÇEK için kaynak yapılmamıştır.

7:3 Efendinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!
18:54 Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Bu web sitesinin amacı; Kuran'ın tanrısal ve korunmuş bir mesaj olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunan 19 Sistemi'ni duyurmaktır.

19 Sistemi;

- İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31),
- Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31),
- İnananların inancını güçlendirir (74:31),
- İnancı eksik olanlara ve inkârcılara “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” dedirtir (74:31),
- Büyük delillerdendir (74:35),
- İnsanlığa bir uyarıdır (74:36),
- İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

19SİSTEMİ.COM GELİR ELDE ETMEK AMAÇLI DEĞİLDİR

Bu site, hiçbir şey satmayacak veya pazarlamayacaktır. Herhangi bir reklam alanı da bulunmamaktadır.
Çünkü Tanrı’nın yasasına uyan/uymaya çabalayan kişi; Tanrı’nın mesajını iletmeye karşılık hiçbir şey istemez.

36:21 Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır.
25:57 De ki: “Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum.”

Kuran dışı hüküm verenlerden, yüceltilmek ve ücret isteyenlerden yüz çevirin!

9:34 Ey gerçeği onaylayanlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı'nın yolundan saptırırlar.
5:44 Halkı yüceltmeyin, beni yüceltin ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı'nın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır.


İLETİŞİM